8 Април 2020
Мили деца, Уважаеми родители!  От 13.04.2020г. дистанционното сътрудничество учители - родители - деца е с нов график. Възстановяваме го с 3 и 4 год. деца 2 дни в седмицата, съобразявайки се с възрастовите особености на децата. С 5 и 6 год. деца учителите продължават дистанционното взаимодействие повече дни в седмицата, защото те подлежат на задължителна предучилищна подготовка. Организацията на дистанционното взаимодействие ще ви уведомят у...
8 Април 2020
Уважаеми родители, За времето на извънредното положение от 13.03.2020г. до 13.05.2020г. такса ДГ не се заплаща. Таксите за периода 01 - 13.03.2020г. ще се заплащат след извънредното положение.
27 Март 2020
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,      На основание чл. 37 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна родителите/настойниците не дължат такса за ползване на детска градина за периода на извънредното положение. Родителите ще могат да заплатят таксите за присъствените дни от месец март след възобновяване дейността на детската градина, като за периода на забавяне не дължат лихва  на основание чл....
27 Март 2020
Здравейте! Офисът на УНИЦЕФ България стартира серия от 15 предложения за дейности между малкото дете и неговите родители/настойници. Дейностите следва да се случват в дома на семейството и да се използват подръчни средства. Първата дейност ще стартира утре - 28 март в 15.00, а всеки следващ ден ще има нова дейност. Обръщаме се към Вас с молба за съдействие за разпространение на информацията сред родителите с които Вие общувате. Нас...
25 Март 2020
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ! Изказвам своята и на Община Варна благодарност към вас и вашите учители за проявената отговорност, професионализъм и морал в извънредни обстоятелства. До днес педагозите  работиха с децата чрез вас креативно, с много и разнообразни идеи, но не на екран, за да пазим здравето на децата.  Провеждаха  различно, многообразно и  ползотворно взаимодействие.   От 25.03.2020г. учителите няма да работят с вас  ежедневно и с всич...
24 Март 2020
Уважаеми родители, В първите дни на извънредното положение вашите учители са в постоянна връзка с вас за указания, помощ в електронното обучение, поставят задачи и теми. От 23.03.2020г.  с 5 и 6 годишните деца в ел. обучение вече включваме и нови знания.  3 и 4 годишните деца забавно, игрово и достъпно затвърдяват и усвояват здравни навици и изпълняват занимателни задачи. Екипът на ДГ№30"Синчец" изпълнява своите професионални и човешки зад...
21 Март 2020
Уважаеми родители, Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на все...