Нашият екип

Мото: "В детска градина "Синчец" растем умни, весели, добри, играем волно, учим творим!"

Колективът на ДГ №30  "Синчец" се състои от 39 души. От тях 23-ма са педагогически специалисти с висше образование, 3-ма  са административен и счетоводен персонал и 13 души са непедагогически и персонал поддръжка.  В детската градина работят педагози с изразени професионални качества. Средната възраст на педагогическия персонал е 42 години.

Колектив,  който  реализира в най-висока степен професионалните си умения, творчески потенциал, практически опит и компетентност в постигането на съвременните образователни цели.

 

Директор:  Снежина Дамянова Дамянова

Образование: 1. Висше-магистър, Предучилищна педагогика

                            ВПИ „Константин Преславски“ Шумен

                           2. Висше-бакалавър,Физическо възпитание

                            ВИФ/НСА Център за Следдипломна квалификация - София

                             Професионален опит: Трудовия си стаж като детски учител започва в ДГ „Крилатко“, ДГ „Делфинче“, ДГ "Изворче", ДГ „Звънче“ , като главен учител в ДГ "Синчец".

                             Като директор работи в ДГ№37 "Пламъче" -  2017г - 2020г.

                             През 2020г. е назначена на длъжността директор в ДГ№30 "Синчец".

                             ПКС: І професионална квалификационна степен

                             Професионален опит: 30 години

 

 

Групи


 

Група "Лале"

"Растем с усмивка, учим заедно и играем със сърце!"

Теодора Йорданова - старши учител

Образование: 1.Висше- бакалавър, Предучилищна педагогика

ШУ „Еп. Константин Преславски“

Професионален опит: Трудовия си стаж като детски учител започва в ДГ№30 „Синчец“ .

ПКС: V професионална квалификационна степен

Професионален опит: 24 години

 

Гергана Кирилова - учител

Образование: 1. Висше – магистър, Предучилищна и начална училищна педагогика

Университет „Професор д-р Асен Златаров“

   2. Висше- Бакалавър, Социални дейности

Бургаски Свободен Университет

Професионален опит: Трудовия си стаж като детски учител започва в ДГ№30 „Синчец“ .

ПКС: V професионална квалификационна степен

Професионален опит: 9 години

 


помощник-възпитател:  Мергюл Реджеб 

 


 

Група "Невен"

"Учим, играем, творим!"

Росица Мелешкова - старши учител

Образование: 1. Висше-магистър, Предучилищна педагогика

ВПИ Константин Преславски Шумен

Професионален опит: Трудовия си стаж започва в ДГ Синчец .

ПКС: IV Професионална квалификационна степен

Професионален опит: 28 години

Марина Добрева - старши учител

Образование: Висше- магистър ПУНУП

ШУ „Константин Преславски”

Професионален опит:  ДГ№30 „Синчец”

ПКС: III Професионална  квалификационна степен

 Професионален опит: 24 години

 

помощник - възпитател:  Айше Неджиб 

 


 

Група "Роза"

"Ние сме слънчеви деца носим радост, светлина!"

Мариела Попова - старши учител

Образование: 1. Полувисше образование, Предучилищна педагогика.

УИ „Христо   Ботев“ , гр. Бургас

 2.Висше, магистър, Предучилищна педагогика

ВПИ „Константин Преславски“ гр. Шумен

 3.Специализация „Организация и управление на ДГ“

ВПИ „Константин Преславски“ гр. Шумен

Професионален опит: Трудовия си стаж като детски учител започва в: ДГ №8 „Христо Ботев“; ДГ 6 „Палечко“ ; ДГ №48 „Ран Босилек“ с Тополи;  ДГ №35 „Детска радост“; ДГ 24 „Детско градче“; ДГ 30 „Синчец“

                     ПКС: II професионално квалификационна степен

                     Професионален  опит: 41 години

 

 

Веселина Антонова - учител

Образование: Висше-бакалавър, Предучилищна педагогика

ВПИ ,,Константин Преславски'' Шумен

Професионален опит: Трудовия си стаж като детски учител започва в  ДГ №30 „Синчец“.

Професионален опит: 9 години

 

 

 

помощник-възпитател:  Галина Петрова

 


 

Група "Мак"

"Макове червени, умни и засмени!"

Илина Георгиева  - старши учител

Образование: Магистър - "Предучилищна педагогика и начална училищна педагогика"

ШУ " Епископ Константин Преславски"

 

Професионален опит: Трудов стаж като учител започва в ДГ 22 "Горска приказка", ДГ "Ян Бибиян", СОК "Камчия" ЧСУ "Юрий Гагарин",  ДГ №30 „Синчец“ .

ПКС:  V професионална квалификационна степен

Професионален опит: 13 години година

Нели Маринова - учител

Образование: 1.Професионален бакалавър - Предучилищна педагогика с чужд език (английски)

ШУ " Епископ Константин Преславски" филиал град Добрич .

2. Продължава образованието си в степен магистър, Иновации в предучилищното и начално училищното образование

Педагогически колеж, гр. Добрич

Професионален опит: Трудов стаж като учител започва в ДГ№3"Звездичка", ДГ №30 „Синчец“ .

Професионален опит: 2 години

 

 

 

помощник-възпитател:  Нели Братанова

 


 

Група "Маргаритка"

"Играя, за да зная!"

Таня Жекова - старши учител

Образование: 1.Висше, магистър, Предучилищна и начална училищна педагогика

ШУ ,, Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен

Професионален опит: Трудовия си стаж като детски учител започва в ЦДГ “Щастливо детство“ – с. Белоградец; ОДЗ №15 „Морска звездица“, ДГ №30 „Синчец“.

ПКС:  III професионална квалификационна степен

Професионален опит: 32 години

Екатерина Доброволова - учител

Образование: 1.Висше – магистър, Иновации в предучилищното образование

ШУ “Константин Преславски“

2.Висше – бакалавър, Психология и учител по психология и логика

ВСУ „Черноризец Храбър“

Професионален опит: Трудовия си стаж като детски учител започва в ДГ№30“Синчец“.

ПКС: V професионално - квалификационна степен

Професионален опит: 4 години

 

помощник-възпитател:  Красимира Йорданова

 


 

Група "Нарцис"

"Ний умни сме, красиви, талантливи, винаги задружни, винаги добри, винаги сме първи за игри!"

Маргарита Бериша - учител

Образование: 1. Висше-магистър, Иновации в предучилищното образование

ШУ „Епископ Константин Преславски“, ДИКПО- гр. Варна

  2.Висше-магистър, Туризъм

Икономически университет- гр. Варна

3.Висше-бакалавър, Икономика на търговията

Икономически университет- гр. Варна

Професионален опит:  Трудовия си стаж като детски учител започва в ДГ №30 „Синчец“

ПКС: IV професионална квалификационна степен

Професионален опит: 8 години

 

Станимира Главчева - старши учител

Образование: 1.Магистърска степен- Иновации в началното образование

ШУ "Епископ Константин Преславски"- гр. Шумен

  2.Бакалавър - Предучилищна педагогика

ШУ "Епископ Константин Преславски"- гр. Шумен

Професионален опит: Трудовия си стаж като детски учител започва в ДГ №30 "Синчец"

ПКС: III професионална квалификационна степен

Професионален опит: 14 години

 помощник-възпитател:  Петя Петрова

 


 

Група "Теменужка"

"Теменужките сме умни и добри деца, с любов и търпение можем да променим света!"

Татяна Димитрова - старши учител

Образование: 1.Висше-Магистър - Предучилищна и начална училищна педагогика

ШУ „Еп. Константин Преславски“ Шумен

Професионален опит: Трудовият си стаж като детски учител  започва в ДГ № 2 „Знаме на мира“- гр. Балчик; ДГ №14 „Дружба“- гр. Варна; ДГ № 30  „Синчец“.

  ПКС: IV професионална  квалификационна   степен

        Професионален опит: 15 години

Детелина Стойчева - учител

Образование: 1. Висше-магистър, Предучилищна педагогика

ШУ „Епископ Константин Преславски”

 2.Висше-бакалавър, Счетоводство и контрол

 Икономически университет - Варна

Професионален опит: Трудовия си стаж като детски учител започва в ЧДГ „Д-р Мария Монтесори“, ДГ №30 "Синчец".

 ПКС: ІV професионална квалификационна степен

 Професионален опит: 8 години

 

помощник-възпитател:  Диана Костадинова

 


 

Група "Здравец"

"В група "Здравец" сме задружни и помагаме си в нужда!"

Татяна Стоянова - старши учител  

Образование: 1. Висше - бакалавър, Предучилищна педагогика

СУ "Св. Климент Охридски"

                            2. Висше - Българска филология

ШУ "Еп. Константин Преславски"

Професионален опит: Трудовия си стаж като детски учител започва в ОДЗ “Буратино“, СУ “Неофит Бозвели“, ДГ №30 “Синчец“.

                                     ПКС: IV Професионална квалификационна степен

                                     Професионален опит: 17 години

                                     

 Яна Илиева - учител

Образование: 1. Висше-магистър, Предучилищна педагогика

СУ “Св. Климент Охридски“ 

                            2. Висше-бакалавър, Физическо възпитание и спорт

НСА“Васил Левски“

Професионален опит: Трудовия си стаж като детски учител започва в ДГ "Лозичка“ гр. София; ДГ "Калина Малина"; ДГ №30 „Синчец“

                            ПКС: V Професионална квалификационна степен

                                Професионален опит: 3 години

 

помощник - възпитател: Таня Стоянова

 


 

Група "Детелина"

"Играем, учим, пеем, щастливи тук живеем!"

Елена Евтимова - старши учител

Образование: 1. Висше - бакалавър, Управление на образованието

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

                            2. Полувисше , Предучилищна педагогика

ИДНУ “Т. Киркова“ гр.Добрич

Професионален опит: Трудовия си стаж като детски учител започва в ОДЗ "Щастливо детство"

 гр. Белослав, ДГ №30 "Синчец".

                                    ПКС: IV Професионална квалификационна степен

                                    Професионален опит: 40 години

 

Анелия Златева - учител

Образование: 1. Висше - бакалавър, Предучилищна и начална училищна педагогика

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Професионален опит: Трудовия си стаж като възпитател започва в детски клуб „Черепаха“, като учител в ЧЦДГ „Цветни песъчинки“ и ДГ№ 30 „Синчец“.

ПКС: IV Професионална квалификационна степен

Професионален опит: 8 години

 

помощник - възпитател: Селда Хюсеин

 


 

Група "Орхидея"

 

"Ние сме приятели добри, в учене и в игри!"

 

 Валя Тодорова - старши учител

 Образование: 1. Висше – магистър, Предучилищна и начална           училищна педагогика ВТУ „Св.   Св. Кирил и Методий“

 

 2.Висше – бакалавър, Предучилищна педагогика

РУ „Ангел Кънчев“

Професионален опит: Трудовият си стаж като детски учител започва в ДГ „Мечо Пух“,  ДГ „Детска радост“, ДГ№30 „Синчец“

      ПКС:  IV професионално-квалификационна степен.

       Професионален опит: 17 години.

                                 

                     

Галина Боева - старши учител

Образование: 1.Висше - магистър, Екология и опазване на околната среда

Технически университет Варна

2. Висше - бакалавър, Предучилищна и начална училищна педагогика

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

3. Висше - магистър, Иновации в предучилищното образование

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 Професионален опит: Трудовия си стаж като детски учител започва в ДГ "Успех", ДГ №30 "Синчец".

                                     ПКС:

III Професионална квалификационна степен

                                     Професионален опит: 11 години

помощник - възпитател: Перунка Петкова

 


Учител музика : Недялка Цекова

Педагогически съветник : Мария Иванова

Главен счетоводител: Анна Туримацова

Завеждащ административна служба:  Галина Парушева

Технически секретар: Татяна Кондова

Помощник - възпитател : Албена Ковачева

Помощник - възпитател : Донка Василева

Работник-поддръжка: Тодор Габровски