Игри

Игрите в ранното детство за най- добрата основа за успехи и в училище. Те развиват способността за учене.

Занимания

Нашите занимания ще развият въображението, мисленето и социалните умения на вашето дете.

Образование

Ние предлагаме много образователни занимания с което целим да поддържаме интереса на вашите деца.

За детска градина №30 "Синчец"

Детска градина "Синчец" е открита през 1977-78 година за отглеждане и възпитаване на  деца от 3 до 7 години. Днес наброява 12 групи с капацитет 300 деца. Всяка година приемът и разпределянето на децата се извършва според законите на страната, като се спазва възрастовия признак.

Тя е дом за детето с неговите интереси, потребности, проблеми и постижения. Тук работят педагози с професионализъм, такт и всеотдайност. Със своята дейност педагогическият колектив вече има изграден свой облик, свой стил и почерк на работа. Посвещава своя труд на децата от предучилищна възраст.

Педагогическият екип работи с иновативни средства и похвати, съобразени с най- новите тенденции на общественото развитие и образование. В центъра на педагогическото взаимодействие е поставена детската личност с цел максималното развитие потенциалът на всяко дете.

Детското заведение е носител на приза "Зелен флаг", като участник в международната програма "Еко-училище".

Все още се колебаете?

Желаете да получите повече информация за програмата по която работим или имате допълнителни въпроси?

Свържете се с нас за повече информация!