4 Април 2022
                   Уважаеми родители,        Ръководството на ДГ№30 „Синчец“ Ви информира, че съгласно направени промени в Закон за местните данъци и такси, Закон за здравето и Закон за предучилищното и училищно образование, обнародвани в бр. 17 от 01.03.2022г на Държавен вестник, считано от 01.04.2022г общините няма да съби...
23 Септември 2021
https://mon.bg/ - МОН https://www.varna.bg/ - ОБЩИНА ВАРНА file:///E:/Downloads/strategia_u4ilishta_580_51715.06.2021.pdf - СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВАРНА https://dg.is-vn.bg/lv/documents/garden/varna/naredba.pdf - НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване ипреместване на деца в общинските детски градини,полудневни и целодневни подготвителни групи къмучилищата н...