23 Октомври 2023
I а група "Невен" - четвъртък 18.00-18.30чI б група "Лале" - петък 18.00-18.30чI в група "Роза" - сряда 18.00-18.30чII а група "Мак" - вторник 18.00-18.30чII б група "Маргаритка" - четвъртък 18.00-18.30чIII а група "Нарцис" - четвъртък 18.00-18.30чIII б група "Теменужка" - четвъртък 18.00-18.30чIII в група "Здравец" - четвъртък 18.00-18.30чIV а група "Орхидея" - четвъртък 18.00-18.30чIV б група "Детелина" четвъртък 18.00-18.30ч
13 Септември 2023
I а група "Невен" - 26.09.23г. от 18ч. Iб група "Лале" - 20.09.23г. от 18ч. I в група "Роза" - 26.09.23г. от 18ч. II а група "Мак" - 19.09.23г. от 18ч. II б група "Маргаритка" - 26.09.23г. от 18:15ч. III а група "Нарцис" - 18.09.23г. от 18ч. III б група "Теменужка" - 18.09.23г. от 18ч. III в група "Здравец" - 19.09.23г. от 18ч. IV а група "Орхидея" - 18.09.23г. от 18.15ч. IV б група "Детелина" - 20.09.23г. от 18ч. ...
30 Януари 2023
за Детска градина от 3 до 7 годишни деца Последвайте линка към сайта на "Ученическо и столово хранене ЕАД" - Варна https://ushvarna.com/%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-3-%D0%B4%D0%BE-7/
21 Септември 2022
I а група "Мак" - сряда 18.00-18.30чI б група "Маргаритка" - четвъртък 18.00-18.30чII а група "Нарцис" - сряда 18.00-18.30чII б група "Теменужка" - четвъртък 18.00-18.30чII в група "Здравец" - четвъртък 18.00-18.30чIII а група "Орхидея" - четвъртък 17.00-18.30чIII б група "Детелина" - четвъртък 18.00-18.30чIV а група "Невен" - четвъртък 17.30-18.00чIV б група "Лале" петък 17.30-18.00чIV в група "Роза" четвъртък 17.30-18.00ч
10 Август 2022
/из https://mamaudoma.com/ Книжка по темата – може да бъде персонализирана за детето или история с любим герой, който също тръгва на детска градина.   2. Опознаване на ДГ – чести разходки до градината още преди детето да е започнало да ходи официално в нея.  3. Ново „оборудване“ – няколко дни преди началното постъпване в ДГ, може заедно с детето да се избере хубава нова раничка, нови маратонки, блузка с едноро...
4 Април 2022
                   Уважаеми родители,        Ръководството на ДГ№30 „Синчец“ Ви информира, че съгласно направени промени в Закон за местните данъци и такси, Закон за здравето и Закон за предучилищното и училищно образование, обнародвани в бр. 17 от 01.03.2022г на Държавен вестник, считано от 01.04.2022г общините няма да съби...