28 Януари 2019
Административна услуга, предоставяна от ДГ №30 "Синчец" - файл за изтегляне: Инфо 136 - детска градина-2 Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги:   - файлове за изтегляне : Инфо 138 - приемане и преместване Инфо 141 - диплома Инфо 143 - валидиране Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1 Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2 Инфо 149 - проверка спо...