30 Ноември 2022
Правилник-за-устройството-и-дейността-на-ДГ-30-СинчецИзтегляне Годишен-план-за-учебната-2022-2023гИзтегляне План-за-квалификационна-дейност-на-педагогическите-специалисти-Изтегляне План-по-БДП-за-учебната-2022-2023гИзтегляне План-екологично-възпитание Модел-за-работа-със-семействата-и-децата-в-периода-на-адаптацияИзтегляне Механизъм-за-превенция-на-тормозаИзтегляне Алгоритъм-за-прилагане-на-Механизма-за-противодействие-на-то...