30 Ноември 2022
Правилник-за-устройството-и-дейността-на-ДГ-30-СинчецИзтегляне Годишен-план-за-учебната-2022-2023гИзтегляне План-за-квалификационна-дейност-на-педагогическите-специалисти-Изтегляне План-по-БДП-за-учебната-2022-2023гИзтегляне План-екологично-възпитание Модел-за-работа-със-семействата-и-децата-в-периода-на-адаптацияИзтегляне Механизъм-за-превенция-на-тормозаИзтегляне Алгоритъм-за-прилагане-на-Механизма-за-противодействие-на-то...
15 Септември 2021
Приети на Педагогически съвет с Протокол №12/08 .09.2021г. и  утвърден със Заповед на директора № 601/ 08.09.2021г. ВЪТРЕШНИ-ПРАВИЛА-за-организиране-на-дейността-на-ДГ-в-условиятаИзтегляне НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА (31.08.2021) - може да прочетете на следния линк: https://mon.bg/bg/100876