25 Септември 2023
Правилник-за-устройството-и-дейността-на-ДГИзтегляне Годишен-план-за-2023-2024гИзтегляне План-за-квалификационната-дейност-за-учебната-2023-2024гИзтегляне Програмна-система-23-24гИзтегляне План-за-дейностите-по-БДП-за-23-24гИзтегляне План-екологична-дейност-23-24гИзтегляне Модел-за-работа-със-семействата-и-децата-в-периода-на-адаптацияИзтегляне Механизъм-за-превенция-на-тормозаИзтегляне Алгоритъм-за-прилагане-на-Механизма...
15 Септември 2021
Приети на Педагогически съвет с Протокол №12/08 .09.2021г. и  утвърден със Заповед на директора № 601/ 08.09.2021г. ВЪТРЕШНИ-ПРАВИЛА-за-организиране-на-дейността-на-ДГ-в-условиятаИзтегляне НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА (31.08.2021) - може да прочетете на следния линк: https://mon.bg/bg/100876