13 Септември 2023
I а група "Невен" - 26.09.23г. от 18ч. Iб група "Лале" - 20.09.23г. от 18ч. I в група "Роза" - 26.09.23г. от 18ч. II а група "Мак" - 19.09.23г. от 18ч. II б група "Маргаритка" - 26.09.23г. от 18:15ч. III а група "Нарцис" - 18.09.23г. от 18ч. III б група "Теменужка" - 18.09.23г. от 18ч. III в група "Здравец" - 19.09.23г. от 18ч. IV а група "Орхидея" - 18.09.23г. от 18.15ч. IV б група "Детелина" - 20.09.23г. от 18ч. ...
4 Април 2022
                   Уважаеми родители,        Ръководството на ДГ№30 „Синчец“ Ви информира, че съгласно направени промени в Закон за местните данъци и такси, Закон за здравето и Закон за предучилищното и училищно образование, обнародвани в бр. 17 от 01.03.2022г на Държавен вестник, считано от 01.04.2022г общините няма да съби...
27 Ноември 2020
На територията на област Варна са създадени и функционират "Горещи телефонни линии на Министерството на образованието и науката за подкрепа на децата, техните семейства, педагогически и непедагогически персонал в ситуацията криза, свързана С COVID-19. Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882 078 085 и 0882 314 686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08.30-11.30ч и 12.30-16.30ч
22 Ноември 2020
Уважаеми родители, от 23.11.2020г. дейността в група "Детелина"  се възстановява. Децата, отсъствали като контактни, ще се приемат с медицинска бележка от личния им общопрактикуващ лекар за определения в Предписанието от РЗИ срок на каратината, както и че детето е здраво и може да посещава ДГ.
18 Ноември 2020
Уважаеми родители, Съгласно Заповед №РД09-3294/17.11.2020г на министъра на образованието и науката в периода от 18.11.2020 г. до 18.01.2020 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детските градини и в училищата на територията на община Варна, ще бъдат допустими по желание на родителите, след писмено уведомяване на директора. Тези отсъствия ще бъдат отчитани по уважителни причини. Снежина Дамянова - Дире...
15 Ноември 2020
Уважаеми родители, помощник възпитател на група "Детелина" е  с положителен резултат от тест за COVID-19. От  16.11.2020г в  групата няма да се приемат деца и персоналът няма да е на работа.
15 Ноември 2020
Уважаеми родители, от 16.11.2020г. дейността в група "Невен" и група "Теменужка" се възстановява. Децата, отсъствали като контактни, ще се приемат с медицинска бележка от личния им общопрактикуващ лекар за определения в Предписанието от РЗИ срок на каратината, както и че детето е здраво и може да посещава ДГ.
5 Ноември 2020
  Уважаеми родители, Заплащането на месечната такса за ДГ може да осъществявате чрез безкасово разплащане с услугата е Pay.bg.  Тези от Вас, които желаят да ползват услугата е необходимо да подадат заявление в свободен текст в деловодството на детската градина,  след което ще получат клиентски номер/код/ за достъп.     От Делеводството