11 Октомври 2023
  През учебната 2023/2024 година ДГ №30 "Синчец" е с одобрен проект ,,Растем здрави и силни" по Национална програма "Хубаво е в детската градина". Основните цели на проекта са: Подобряване на общото физическо състояние на децата чрез двигателна активност.Създаване на ефективна среда за игри и спорт за здравословен начин на живот.Насърчаване на родителите да участват активно в дейностите за създаване на траен интерес към физическите упра...
15 Януари 2018
През учебната 2016-2017 година деца,родители и педагози реализираха дейности в проект health edu, представящ иновативна обучителна методология за здравословно хранене на децата
15 Януари 2018
Проект разработване и утвърждаване на методика „помощ за самопомощ“ за изграждане на позитивни модели за безконфликтно общуване за деца от 6 до 10 годишна възраст Финансиран от Община Варна Дирекция Превенции Реализиран през 2015г. в ЦДГ№43 "СИНЧЕЦ"
15 Януари 2018
През учебната 2013-2014г. в ЦДГ№43 "Синчец" стартира проект за залесяване към Глобален Горски фонд. Средствата от проекта ще бъдат използвани за закупуване и засаждане на дървета, организиране и провеждане на образователни дейности с екологична цел. Децата ще имат възможност да осъзнаят ползата от залесяването и грижата за озелeняване.
15 Януари 2018
През 2012/2013/2014 деца, родители и педагози от ЦДГ "Синчец" ще участват в проект ToyBox. Проектът се подкрепя от Европейската комисия и се провежда в 6 европейски страни: Белгия, България, Германия, Гърция, Испания и Полша. Около 5000 деца на възраст 4-6 години ще бъдат обхванати в проекта. Основната цел на тази инициатива е насочена към насърчаване на поведение, свързано с поддържане на здравословен енергиен баланс с цел предотвратяване на над...
15 Януари 2018
През 2008 година реализира и защити проект на тема "Превенция на стреса и агресивното поведение на деца от предучилищна възраст", с ръководител Снежина Дамянова - главен учител в ЦДГ "Синчец". Проекта е финансиран от Дирекция "Превенции" - Община Варна.