30 Юни 2020
Децата, които не са посещавали детска градина през месец юни не дължат задължителната такса от 20 лв. Таксата на децата, които са били на детска градина ще се изчисли спрямо посещенията им. Таксата на децата от IV-та подготвителна група за летните месеци остава 48 лв.
15 Юни 2020
        СЪОБЩЕНИЕ         Уважаеми родители,          На 17.06.2020г /сряда/ от 07.30ч до 16.00ч  ще се връщат           депозитните такси на децата от IV подготвителна група,     които няма да посещават детска градина през летните месеци.   Разплащането ще се извърши на обособено гише на прозореца     на кабинета на деловодството, гледащ към ОУ "Антон Страшимиров".                                                                     ...
22 Май 2020
Уважаеми родители,  След предварително проучване сред родителите и на основание Заповед №1707/19.05.2020г. на Кмета на Община Варна, ДГ№30"Синчец" подновява посещението на деца от 26.05.2020г. Всеки родител на дете от ДГ№30"Синчец" е длъжен да се запознае с ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организиране на дейността на детската градина и възстановяване на приема на деца в условията на COVID- 19.  Информирано съгласие от родител и заявление можете да изтеглит...
8 Април 2020
Мили деца, Уважаеми родители!  От 13.04.2020г. дистанционното сътрудничество учители - родители - деца е с нов график. Възстановяваме го с 3 и 4 год. деца 2 дни в седмицата, съобразявайки се с възрастовите особености на децата. С 5 и 6 год. деца учителите продължават дистанционното взаимодействие повече дни в седмицата, защото те подлежат на задължителна предучилищна подготовка. Организацията на дистанционното взаимодействие ще ви уведомят у...