15 Март 2021
Детска градина №30 "Синчец" обявява следните свободни места за учебната 2020/2021г: Възрастова група 4 години - 1 място; Възрастова група 6 години - 5 места. Необходими документи - заявление, копие от акт за раждане, се приемат в деловодстовто на ДГ от 15.03.2021г до 18.03.2021г от 08.00ч до 16.00ч. На 19.03.2021г родителите на приетите деца ги записват до 16.00ч.
12 Януари 2021
Уважаеми, Родители, Във връзка с решение на Общински съвет- Варна за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, относно таксата за посещение на детска градина, Ви уведомяваме за следното: За първа и втора възрастови групи няма промяна – размерът на таксата и преференциите остават същите.Важно за родителите на деца от III и IV възрастови групи, съглас...