21 Септември 2022
I а група "Мак" - сряда 18.00-18.30чI б група "Маргаритка" - четвъртък 18.00-18.30чII а група "Нарцис" - сряда 18.00-18.30чII б група "Теменужка" - четвъртък 18.00-18.30чII в група "Здравец" - четвъртък 18.00-18.30чIII а група "Орхидея" - четвъртък 17.00-18.30чIII б група "Детелина" - четвъртък 18.00-18.30чIV а група "Невен" - четвъртък 17.30-18.00чIV б група "Лале" петък 17.30-18.00чIV в група "Роза" четвъртък 17.30-18.00ч
10 Август 2022
/из https://mamaudoma.com/ Книжка по темата – може да бъде персонализирана за детето или история с любим герой, който също тръгва на детска градина.   2. Опознаване на ДГ – чести разходки до градината още преди детето да е започнало да ходи официално в нея.  3. Ново „оборудване“ – няколко дни преди началното постъпване в ДГ, може заедно с детето да се избере хубава нова раничка, нови маратонки, блузка с едноро...
4 Април 2022
                   Уважаеми родители,        Ръководството на ДГ№30 „Синчец“ Ви информира, че съгласно направени промени в Закон за местните данъци и такси, Закон за здравето и Закон за предучилищното и училищно образование, обнародвани в бр. 17 от 01.03.2022г на Държавен вестник, считано от 01.04.2022г общините няма да съби...
23 Септември 2021
https://mon.bg/ - МОН https://www.varna.bg/ - ОБЩИНА ВАРНА file:///E:/Downloads/strategia_u4ilishta_580_51715.06.2021.pdf - СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВАРНА https://dg.is-vn.bg/lv/documents/garden/varna/naredba.pdf - НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване ипреместване на деца в общинските детски градини,полудневни и целодневни подготвителни групи къмучилищата н...