30 Ноември 2020
ШЕСТ НАЧИНА, ПО КОИТО РОДИТЕЛИТЕ ДА ПОМОГНАТ НА ДЕЦАТА СИ ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЯТА С COVID-19 Заболяването, предизвикано от коронавирус (COVID-19), води със себе си чувства като тревожност, стрес и несигурност, които засягат особено силно децата, независимо от възрастта им. Макар че различните деца се справят с тези емоции по различен начин, ако детето ви се сблъсква със затваряне на  детската градина, отменени събития или раздяла с приятели...
27 Ноември 2020
На територията на област Варна са създадени и функционират "Горещи телефонни линии на Министерството на образованието и науката за подкрепа на децата, техните семейства, педагогически и непедагогически персонал в ситуацията криза, свързана С COVID-19. Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882 078 085 и 0882 314 686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08.30-11.30ч и 12.30-16.30ч
22 Ноември 2020
Уважаеми родители, от 23.11.2020г. дейността в група "Детелина"  се възстановява. Децата, отсъствали като контактни, ще се приемат с медицинска бележка от личния им общопрактикуващ лекар за определения в Предписанието от РЗИ срок на каратината, както и че детето е здраво и може да посещава ДГ.
18 Ноември 2020
Уважаеми родители, Съгласно Заповед №РД09-3294/17.11.2020г на министъра на образованието и науката в периода от 18.11.2020 г. до 18.01.2020 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детските градини и в училищата на територията на община Варна, ще бъдат допустими по желание на родителите, след писмено уведомяване на директора. Тези отсъствия ще бъдат отчитани по уважителни причини. Снежина Дамянова - Дире...
15 Ноември 2020
Уважаеми родители, помощник възпитател на група "Детелина" е  с положителен резултат от тест за COVID-19. От  16.11.2020г в  групата няма да се приемат деца и персоналът няма да е на работа.
15 Ноември 2020
Уважаеми родители, от 16.11.2020г. дейността в група "Невен" и група "Теменужка" се възстановява. Децата, отсъствали като контактни, ще се приемат с медицинска бележка от личния им общопрактикуващ лекар за определения в Предписанието от РЗИ срок на каратината, както и че детето е здраво и може да посещава ДГ.
5 Ноември 2020
  Уважаеми родители, Заплащането на месечната такса за ДГ може да осъществявате чрез безкасово разплащане с услугата е Pay.bg.  Тези от Вас, които желаят да ползват услугата е необходимо да подадат заявление в свободен текст в деловодството на детската градина,  след което ще получат клиентски номер/код/ за достъп.     От Делеводството