18 Ноември 2020
Уважаеми родители, Съгласно Заповед №РД09-3294/17.11.2020г на министъра на образованието и науката в периода от 18.11.2020 г. до 18.01.2020 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детските градини и в училищата на територията на община Варна, ще бъдат допустими по желание на родителите, след писмено уведомяване на директора. Тези отсъствия ще бъдат отчитани по уважителни причини. Снежина Дамянова - Дире...
15 Ноември 2020
Уважаеми родители, помощник възпитател на група "Детелина" е  с положителен резултат от тест за COVID-19. От  16.11.2020г в  групата няма да се приемат деца и персоналът няма да е на работа.
15 Ноември 2020
Уважаеми родители, от 16.11.2020г. дейността в група "Невен" и група "Теменужка" се възстановява. Децата, отсъствали като контактни, ще се приемат с медицинска бележка от личния им общопрактикуващ лекар за определения в Предписанието от РЗИ срок на каратината, както и че детето е здраво и може да посещава ДГ.
5 Ноември 2020
  Уважаеми родители, Заплащането на месечната такса за ДГ може да осъществявате чрез безкасово разплащане с услугата е Pay.bg.  Тези от Вас, които желаят да ползват услугата е необходимо да подадат заявление в свободен текст в деловодството на детската градина,  след което ще получат клиентски номер/код/ за достъп.     От Делеводството
30 Юни 2020
Децата, които не са посещавали детска градина през месец юни не дължат задължителната такса от 20 лв. Таксата на децата, които са били на детска градина ще се изчисли спрямо посещенията им. Таксата на децата от IV-та подготвителна група за летните месеци остава 48 лв.