Такси за периода на извънредното положение 13.03.2020 г. - 13.05.2020 г.

Уважаеми родители,

За времето на извънредното положение от 13.03.2020г. до 13.05.2020г. такса ДГ не се заплаща.
Таксите за периода 01 - 13.03.2020г. ще се заплащат след извънредното положение.