Съобщение

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 можете да получите най-актуална информация за работното време на ДГ№30 "Синчец" - гр. Варна в сайта на детската градина и сайта на Община Варна.