Съобщение

 

Уважаеми родители,

Заплащането на месечната такса за ДГ може да осъществявате чрез безкасово разплащане с услугата е Pay.bg. 

Тези от Вас, които желаят да ползват услугата е необходимо да подадат заявление в свободен текст в деловодството на детската градина, 

след което ще получат клиентски номер/код/ за достъп.

 

 

От Делеводството