Писмо от МОН за промени във въведените Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на децата

ПИСМО НА МОН