Обръщение към деца, родители, учители и служители на ДГ №30 "Синчец"

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Изказвам своята и на Община Варна благодарност към вас и вашите учители за проявената отговорност, професионализъм и морал в извънредни обстоятелства.

До днес педагозите  работиха с децата чрез вас креативно, с много и разнообразни идеи, но не на екран, за да пазим здравето на децата.  Провеждаха  различно, многообразно и  ползотворно взаимодействие.

  От 25.03.2020г. учителите няма да работят с вас  ежедневно и с всички възрастови групи. Те ще осъществяват връзка само с родители на деца от III и IV група,  2 дни в седмицата: всеки понеделник и вторник. Ще бъдат в помощ на родителите като насочват техните усилия и дейности за съдържателно и активно занимание с децата, която ще се изразява в следното:

  • разяснения, препоръки, отговори на задавани от вас въпроси;
  • насочване към допълнителни източници на информация за ползване на образователни ресурси в сайтове като: „Уча се“, „Новите родители“, Дечица, ком, канал „Малчуган“, които съдържат занимателни дидактични игри, идеи за конструктивна и приложна работа, изработване на различни материали;
  • приказки/например дейността на държавен куклен театър – Варна;
  • дейността на Регионална библиотека“Пенчо Славейков“;
  • фейс групата от специалисти на Ресурсен център;., психолози и логопеди, библиотеки, родители – адресът е fasebook.com/groups/;
  • създаване на възможност за обмен на идеи между родителите.

  Препоръчваме ви  заниманията с 5 – 6 годишните деца да е с продължителност 20 – 30 минути на ден.

Обратната връзка по изпълнение на дейностите е по желание на родителя – могат да се качват продукти от дейността на децата, отговори на задачи и др.

МИЛИ ДЕЦА,

Вашите учители винаги са ви учили да бъдете силни, смели, упорити. Да спазвате правилата.

Днес вие и вашите родители, всички ние трябва да бъдем дисциплинирани и отговорни. Тогава ще можем  по – скоро да се завърнем в любимата детска градина.

Пожелавам на всички деца, родители, учители и служители на ДГ№30“Синчец“ здраве, устойчивост на всички предизвикателства, бодър и силен дух!

Бисерка Янева

Директор ДГ№30“Синчец“