График за родителски срещи

I а група "Невен" - 26.09.23г. от 18ч.

Iб група "Лале" - 20.09.23г. от 18ч.

I в група "Роза" - 26.09.23г. от 18ч.

II а група "Мак" - 19.09.23г. от 18ч.

II б група "Маргаритка" - 26.09.23г. от 18:15ч.

III а група "Нарцис" - 18.09.23г. от 18ч.

III б група "Теменужка" - 18.09.23г. от 18ч.

III в група "Здравец" - 19.09.23г. от 18ч.

IV а група "Орхидея" - 18.09.23г. от 18.15ч.

IV б група "Детелина" - 20.09.23г. от 18ч.

Срещите ще бъдат проведени в занималните на групите.