В подкрепа на деца, техните семейства

На територията на област Варна са създадени и функционират "Горещи телефонни линии на Министерството на образованието и науката за подкрепа на децата, техните семейства, педагогически и непедагогически персонал в ситуацията криза, свързана С COVID-19. Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882 078 085 и 0882 314 686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08.30-11.30ч и 12.30-16.30ч