Вътрешни правила за организиране на дейностите в ДГ№30 "Синчец" в условията на COVID - 19