СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, от 16.11.2020г. дейността в група "Невен" и група "Теменужка" се възстановява. Децата, отсъствали като контактнище се приемат с медицинска бележка от личния им общопрактикуващ лекар за определения в Предписанието от РЗИ срок на каратината, както и че детето е здраво и може да посещава ДГ.