СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

от 14.12.2020г до 21.12.2020г  е в сила Заповед РД №01-677/25.11.2020г на министъра на здравеопазването за преустановяване посещенията в детските градини.

При промяна на определения срок, ще бъдете уведомени в сайта и на входа на ДГ№30 "Синчец".

Снежина Дамянова -Директор на ДГ№30 "Синчец"