Култура на хранене и поведение при децата

Културата на хранене в ранна детска възраст има голямо значение за формирането на здравословни хранителни навици и поведения, които могат да продължат през целия живот. Тя не само подпомага физическото развитие на децата, но им помага да се развият социално, емоционално и когнитивно.

Повече по темата може да прочетете тук: