ВАЖНО ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ!

Уважаеми, Родители,

Във връзка с решение на Общински съвет- Варна за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, относно таксата за посещение на детска градина, Ви уведомяваме за следното:

За първа и втора възрастови групи няма промяна – размерът на таксата и преференциите остават същите.
Важно за родителите на деца от III и IV възрастови групи, съгласно решението на Общински съвет-Варна се променя месечната такса за дейностите по хранене за децата в задължителното предучилищно образование – III и IV група на 40,00 лв., считано от 01.01.2021 г. Таксата се заплаща в зависимост от броя присъствени дни през месеца - чл.34а ал.1 от т.1 до т.9 и чл.34а ал.1 от т.11
В тази връзка Ви уведомяваме, че ако отговаряте на посочените условия е необходимо да подадете в деловодството на ДГ заявление-декларация по образец в срок до 28.01.2021г.
За Ваше улеснение следните документи може да изтеглите от тук или да получите на място в деловодството на ДГ 30“Синчец“: