Проект "ToyBox"

През 2012/2013/2014 деца, родители и педагози от ЦДГ "Синчец" ще участват в проект ToyBox. Проектът се подкрепя от Европейската комисия и се провежда в 6 европейски страни: Белгия, България, Германия, Гърция, Испания и Полша. Около 5000 деца на възраст 4-6 години ще бъдат обхванати в проекта. Основната цел на тази инициатива е насочена към насърчаване на поведение, свързано с поддържане на здравословен енергиен баланс с цел предотвратяване на наднорменото тегло и затлъстяването в ранна детска възраст в европейски мащаб.