Проект "Health Edu"

През учебната 2016-2017 година деца,родители и педагози реализираха дейности в проект health edu, представящ иновативна обучителна методология за здравословно хранене на децата