Проект "Училищен плод"

С финансовата подкрепа на ЕС Детската градина е включена в схема "УЧИЛЕЩЕН ПЛОД"