Проект "Превенция на стреса и агресивното поведение на деца от предучилищна възраст"

През 2008 година реализира и защити проект на тема "Превенция на стреса и агресивното поведение на деца от предучилищна възраст", с ръководител Снежина Дамянова - главен учител в ЦДГ "Синчец". Проекта е финансиран от Дирекция "Превенции" - Община Варна.