Проект „Помощ за самопомощ“

Проект разработване и утвърждаване на методика „помощ за самопомощ“ за изграждане на позитивни модели за безконфликтно общуване за деца от 6 до 10 годишна възраст

Финансиран от Община Варна Дирекция Превенции Реализиран през 2015г. в ЦДГ№43 "СИНЧЕЦ"