Проект за залесяване към Глобален Горски фонд 2013-2014г.

През учебната 2013-2014г. в ЦДГ№43 "Синчец" стартира проект за залесяване към Глобален Горски фонд.

Средствата от проекта ще бъдат използвани за закупуване и засаждане на дървета, организиране и провеждане на образователни дейности с екологична цел. Децата ще имат възможност да осъзнаят ползата от залесяването и грижата за озелeняване.