Ежегоден проекти по физическа култура

Ежегодно екипът на детската градина подготвя и осъществява проекти по физическа култура. Обогатява се материалната база и се провеждат походи в близки природни местности.