Участие на педагози от ДГ №30 "Синчец" в Междуинституционален форум "Креативни и иновативни - заедно за качествено предучилищно образование"

На 18.06.24г. в гр. Варна се проведе Междуинституционален форум "Креативни и иновативни - заедно за качествено предучилищно образование" за споделяне на педагогически опит, организиран от РУО - Варна, начело с д-р Ирена Радева и под ръководството на старши експерт Розета Заркова. Екипът на група "Орхидея" - старши учители Г. Боева и В. Тодорова участваха в модул "Креативни решения", където представиха своя STEAM Еко-проект за рециклиране на отпадъчна хартия - "Пътят на хартията", осъществен с децата от IV А група "Орхидея". В своята презентация колегите запознаха аудиторията и с откритите през последната година в ДГ №30 "Синчец" "Зона за разделно събиране на пластмасови бутилки и капачки" и "Иновативен STEAM-LEGO център за детско развитие". Чрез осъщественият в центъра проект, децата придобиха на емпирична основа знания и умения за даване на втори живот на употребяваната хартия, за минимизиране количествата отпадъци и необходимостта от повторна употреба и рециклиране на материалите.