Участие на децата от ДГ №30 "Синчец" в спектакъла на Роберта балет - "Мощта на боговете"

На 07.06.2024г. децата, посещавали допълнителна дейност - модерен балет, в ДГ №30 „Синчец“ - финансирана по Програма на Община Варна за извънкласни дейности, се включиха в спектакъл на Роберта балет - "Мощта на боговете". Малките възпитаниците на Вера Цариградска - треньор на Роберта балет Варна се представиха чудесно и бяха наградени с медали за своето представяне.