Участие на деца от III В група “Здравец” от ДГ №30 “Синчец” в Международен eTwinning проект

Децата от трета „В“ група „Здравец“ на ДГ №30 “Синчец“, гр. Варна под ръководството на старши учител Татяна Стоянова участваха в eTwinning проект „Nature digital combines mathematics develops“, основан от Elem Ğoktaş от Турция и Raquel Rodriguez от Испания. Проектът бе реализиран с участието на общо 17 учители, десет от Турция, трима от Румъния, двама от Испания и по един от Гърция и България, които осъществяваха връзка чрез дигитални платформи. Целевата аудитория на проекта бяха деца на 5-годишна възраст. Дейностите по проекта бяха планирани и изпълнени за общо пет месеца между февруари и юни 2024 г. Главните цели на проекта бяха: създаване на екологично съзнание у децата в предучилищното образование; изграждане на силна връзка на децата в предучилищна възраст с природата; повишаване на знанията за опазването на околната среда, рециклиране и др.; използване на подходящи цифрови приложения в процеса на обучението; изграждане на положително отношение към математиката в ранна детска възраст; повишаване на вниманието и концентрацията на учениците с помощта на цифрови приложения. Те бяха постигнати чрез: провеждане на екологични дейности с децата; извършване на математически дейности сред природата; изработване на математически средства от отпадъчни материали.; използване на дигитални приложения за затвърждаване на математическите знания в ДГ и у дома. Дейностите бяха проведени от учителите Т. Стоянова и Я. Илиева в групата и сред природата, както и от родители в дома и сред природата. Всички участници в проекта - деца, родители, учители, бяха отличени с грамоти за участие.

Други дейности от проекта може да разгледате като последвате връзките:

https://viewer.joomag.com/-nature-math-e-book/0443160001717933038

https://youtu.be/JkW9_i-WAQQ?si=9vgMrzx4oTmGPX-6

https://www.artsteps.com/view/665e21acf27a24bcf51a7fdf