С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители, на деца родени 2020 и 2021 година, на 09.08.2023г. от 17.00ч в двора на детската градина, ще се проведе родителска среща с екипите на I А група "НЕВЕН", I Б група "ЛАЛЕ" и I В група "РОЗА" за учебната 2023-2024г. Ще се представят списъците на децата в съответните групи, график за прием, медицински изследвания и всичко необходимо за постъпване и престоя на децата в ДГ.

Директор на ДГ №30 „Синчец“

Снежина Дамянова