СЪОБЩЕНИЕ

Одобрен кандидат за свободно работно място за

длъжността учител, детски учител с Вх. № 111.

От Ръководството на ДГ№30 "Синчец"