Съобщение за родителите на новоприетите деца, родени 2018г.

Уважаеми родители, на 11.08.2021г от 17.00ч в двора на детската градина, ще се проведе родителска среща с учителските екипи на група "Нарцис", "Теменужка" и "Здравец". Ще се представят списъците на децата в съответните групи, график за прием, медицински изследвания и всичко необходимо при постъпване на децата в ДГ. Във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г., съгласно Заповед РД-01-647/29.07.2021 на министъра на здравеопазването, моля да присъства само един от родителите, като е препоръчително да не водите децата със себе си, както и да спазвате всички мерки за безопасност.

Директор на ДГ №30 „Синчец“ Снежина Дамянова