"Спортът е здраве"- 2021

През всеки от летните месеци в ДГ№30 "Синчец" ще се организира ден с активна спортно-състезателна дейност. На 21.06.2021г в детската градина се проведоха спортни игри и състезания под надслов "Спортът е здраве". С радост и голямо желание за победа в спортния ден се включиха децата от всички възрастови групи. Малките спортисти участваха в игри за развитие на физическите качества сила, бързина, ловкост и точност. Наред с това научиха какво е "честна игра", "спортменство" и показаха отлично представяне в състезанията.