"Спортът е здраве" - Юли 2021

На 19.07.2021 г. в детската градина се проведоха вторите по ред спортни игри и състезания под надслов "Спортът е здраве". Децата от всички възрастови групи участваха активно.

Спортът, активната физическа дейност и сутрешната гимнастика развиват физиологичните способности на децата, имат благоприятен ефект върху техния имунитет, допринасят за формирането на правилните дихателни умения, и са неразделна част от образованието. В летните дни малчуганите се посрещат в двора на детското заведение и заедно със своите учители ежедневно имат възможност да се включат в утринно раздвижване под звуците на весела музика.

"Спортът е здраве" - снимки:

Утринна гимнастика - снимки: