Свободни места за учебната 2021-2022

 ДГ №30 "СИНЧЕЦ" обявява следните свободни места      за учебната 2021/2022г.:
  2018г. -    4 места;
  2017г. -    1 място;
  2016г. -    4 места;
  2015г. -    6 места.