Свободни места за учебната 2021-2022

ДГ№30 "Синчец" обявява
следните свободни за прием места:

За деца родени през:
  2018г. -    4 места;
  2017г. -  26 места;
  2016г. -    2 места;
  2015г. -    5 места.