Свободни места за учебната 2021-2022

 ДГ №30 "СИНЧЕЦ" обявява следните свободни места      за учебната 2021/2022г.:
   2018г - 2 места;
   2016г. - 1 място;
   2015г. - 4 места.