РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ“ -2021 В ДЕТСКА ГРАДИНА №30 „СИНЧЕЦ“ – ВАРНА

ПРОЕКТ „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ“ -2021 

Към Национална кампания „Чиста околна среда – 2021г към Министерството на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

          Детска градина №30,,Синчец” е носител на ,,Зелен флаг’’ от 2002г. и  участник в международните програми ,,Екоучилища’’ и ,,Учим за гората’’ на Фондацията за Екологично Образование /FEE/ към Българско движение „Син флаг“. Екипът на детската градина ежегодно подготвя и кандидатства за финансиране на   проекти свързани с екологичното образование.

През 2021г, сформираният Еко комитет към детската градина, представи и спечели    проект по Национална кампания за „Чиста околна среда“ на тема: „Обичам природата - и аз участвам “ и финансиран от Министерството на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда на стойност 5 000.00лв.

           Реализираният проект  донесе на малките възпитаници на детската градина прекрасен кът за учене на открито, с модерни масички с пейки  за образователна дейност  и зона за двигателна активност, снабдена с къщички  свързани с висящ въжен мост. Съоръжението предлага на децата допълнителни опции за игра на открито –‚Щанд-кухня‘‘ и  ‘‘Морски шах‘‘. В зоната е монтиран и занимателен цветен ребус.

Създаденото пространство за учене на открито дава възможност на учителите да представят образователното съдържание по интересен и достъпен начин, близо до живата природа. Децата имат възможност пълноценно да наблюдават развитие на растителни видове билки и цветя през различните сезони. Учебният кът на открито е удобно място за практически упражнения и експерименти, изработване на изделия от природни материали, реализиране на мини екипни проекти, свързани с изучаване и опазване на околната среда. Образователния кът  на открито разнообрази и обнови средата в детската градина, носи на децата възможност  за развитие на творческото им мислене и формира тяхната здравна и екологична култура.

Изградената зона на двигателна активност естетизира образователната среда в ДГ 30‘‘Синчец“ и ефективно спомага за психо-физическото развитие на децата. Създава прекрасни  условия  за самоусъвършенстване и развитие на здрави, жизнеспособни и интелигентни деца. Площадката за двигателна активност се превърна в желано място за игри, обучения и екологични практики на открито.

Като детска градина носител на „Зелен флаг“ и част от семейството на Екоучилища, реализираният проект „Обичам природата-и аз участвам“ в ДГ 30 „Синчец“ спомага ефективно да осъществяваме цялостната образователна стратегия за развитие на екологично възпитание у децата и носи много  радост и положителни  емоции.

ЗОНА ЗА ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ С ЦВЕТЕН РЕБУС В КОРПУС "А"

ПРОСТРАНСТВО ЗА УЧЕНЕ НА ОТКРИТО В КОРПУС "Б"