Представители на ДГ №30 "Синчец" присъстваха на Конференция „Цялостен подход в предучилищното и началното училищно образование“

На 04 и 05.06.2024г. Снежина Дамянова - директор на ДГ №30 "Синчец" заедно с учители от детската градина - Гергана Кирилова, Екатерина Доброволова и Маргарита Бериша присъстваха на Националана конференция на тема "Цялостен подход в предучилищното и началното училищно образование", организирана от Център за творческо обучение.

Конференцията беше открита от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, който акцентира, че с навлизането на холистичния модел на образование се променя и ролята на учителя. Учителят не е само транслатор на знание, учителят е основен мотиватор, ментор, той е човекът, който с лидерските си качества увлича и повежда децата по пътя към успеха.

На конференцията беше представена образователната философия на Реджо Емилия, презентира се "Визия за децата на България", дискутира се на тема "Как да помогнем на всички деца да успеят, въпреки агресивната среда". Демонстрираха се технологии и LEGO работилници, прилагани в детската градини и училище.