ПОКАНА

Покана към фирми, притежаващи сертификат за ремонт и хидроизлоция на покрив