Одобрен кандидат

Одобрен кандидат за свободно работно място за

длъжността ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК,

кандидат с вх.№ 376.

Снежина Дамянова

Директор на ДГ№30 "Синчец"