Обмяна на опит по Програма "Еразъм+" с екипа на ДГ "Братя Грим"- гр. Шумен

На 10.05.2024 г. екипът на ДГ №30 "Синчец", гр. Варна посрещна гости от ДГ "Братя Грим"- гр. Шумен, с които си партнираме по Проект PARTNERS FOR A SCHOOL OF FUTURE /ПАРТНЬОРИ ЗА УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО. Целта на проекта е повишаване на качеството на образованието чрез обучение на учители за насърчаване на практики, включително по-добро адаптиране към нуждите на децата, използване на съвременни технологии и ефективен подход към интердисциплинарното обучение.

Гостите имаха възможност да разгледат различните тематични кътове в двата корпуса и специално изградените зони за възпитание и образование на нашето бъдеще - децата. Пътят им минаваше през Иновативния STEAM център за детско развитие, Детския фитнес, резултат от проект "Здрави и силни растем" по Национална програма "Хубаво е в детската градина", специално оборудван кабинет за обучение по Безопасност на движението по пътищата, научен кът "Космос", Зоната за разделно събиране на пластмасови бутилки и капачки, която е реализирана за повишаване на екологичното възпитание от ранна детска възраст и др. Педагогическите колективи имаха възможност да обменят опит от реализирането на различни проекти и да споделят добри педагогически практики.