Участие на деца от ДГ №30 "Синчец" в XVII-то издание на Математическо състезание “Малкият принц”

На 1 април 2023 г. беше проведено XVII-то издание на Математическо състезание “Малкият принц” с деца от подготвителни групи и класове и ученици от I до IV клас. Една от главните цели на състезанието е създаване на подкрепяща среда за проявление на математически заложби и творчески потенциал на децата, мотивираща детската любознателност и интереси към света на знанието и науката. Елеонора Янкова, Стефани Попова, Давид Тодоров, Михаела Мирчева и Стефания Русанова от IV Б група "Лале", и Стефани Алексиева и Михаела Дамянова от IV В група "Роза" получиха удостоверения за участие.