Участие в конкурс "В чудния свят на животните"

Децата от IV В група "Роза" взеха участие в конкурс за детска рисунка на тема: "В чудния свят на животните" организиран от Мега Мама и бяха удостоени с грамота за участие.