Трето място на Никол Панайотова от IV А група "Орхидея" в XXI Национален конкурс за изпълнители на забавна песен Пловдив

Никол Панайотова от IV А група "Орхидея" участва като солист във възрастова група предучилищен етап до първи клас и бе отличена с трето място.

Конкурсът е организиран от Център за подкрепа и личностно развитие - Общински детски комплекс - Пловдив, със съдействието на Община Пловдив, Регионално управление на образованието - Пловдив и Министерството на образованието и науката. Включен е в Национален календар за изяви по интереси на деца и ученици за учебната 2023/2024 година и е подаден за включване в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2024 година.