Сертификат на ДГ №30 "Синчец" и децата от III Б група "Теменужка" от Институт по океанология - БАН, Варна

Сертификатът от Института по океанология към БАН във Варна се връчва на ДГ №30 "Синчец" за ангажираност към образователния процес, посветена на повишаване на грамотността за Черно море и възпитаване в екологосъобразно поведение от най-ранна детска възраст. Сертификати получиха учителите и помощник-възпитателя на III Б група "Теменужка", както и директорът на детското заведение по повод безупречното организиране и провеждане на празника "Обичам и пазя морето", посветен на 31 октомври - Международния ден на Черно море.